parallax background

آموزشآموزش

آموزش به فرایند آسان‌ کردن یادگیری یا فراگیری دانش، مهارت‌ و ارزش‌ها گفته می شود. روش‌های آموزش دربرگیرندهٔ قصه‌گویی، مباحثه، تدریس و پژوهش هدایت‌ شده است.

کارشناسان مداد پررنگ با سال ها تجربه در حوزه فعالیت های گرافیکی در پی تقاضای بعضی از مشتریان خود برای آموزش کارمندان مجموعه های تحت مدیریت خود، برآن شدند تا بعضی از خدمات خود را درقالب دوره های آموزشی کوتاه مدت و کاربردی آماده کنند.

این دوره ها با هدف ارتقای دانش و مهارت دانشجویان تهیه شده است و تلاش شده تا دانشجویانی که این دوره ها را طی می کنند در کنار آموزش تئوری، بصورت عملی هم بتوانند مباحث آموزشی را فراگیرند. علاوه بر این برحسب نوع مباحث آموزشی در طی دوره دانشجویان برای ارتقای مهارت خود چالش هایی را نیز تجربه خواهند نمود.
دوره های آموزشی تیم مداد پررنگ با همکاری گروه آموزشی سگالاد که تجربه خوبی در زمینه برگزاری دوره های آموزش دارد تدوین و به صورت حضوری، خصوصی و آنلاین ( وبینار) برگزار می گردد.
امیدواریم برگزاری این دوره ها گامی هرچند کوچک در زمینه ارتقای دانش و مهارتهای علاقمندان بردارد.

آموزش

parallax background

آموزش

آموزشآموزش

آموزش به فرایند آسان‌ کردن یادگیری یا فراگیری دانش، مهارت‌ و ارزش‌ها گفته می شود. روش‌های آموزش دربرگیرندهٔ قصه‌گویی، مباحثه، تدریس و پژوهش هدایت‌ شده است.

کارشناسان مداد پررنگ با سال ها تجربه در حوزه فعالیت های گرافیکی در پی تقاضای بعضی از مشتریان خود برای آموزش کارمندان مجموعه های تحت مدیریت خود، برآن شدند تا بعضی از خدمات خود را درقالب دوره های آموزشی کوتاه مدت و کاربردی آماده کنند.

این دوره ها با هدف ارتقای دانش و مهارت دانشجویان تهیه شده است و تلاش شده تا دانشجویانی که این دوره ها را طی می کنند در کنار آموزش تئوری، بصورت عملی هم بتوانند مباحث آموزشی را فراگیرند. علاوه بر این برحسب نوع مباحث آموزشی در طی دوره دانشجویان برای ارتقای مهارت خود چالش هایی را نیز تجربه خواهند نمود.
دوره های آموزشی تیم مداد پررنگ با همکاری گروه آموزشی سگالاد که تجربه خوبی در زمینه برگزاری دوره های آموزش دارد تدوین و به صورت حضوری، خصوصی و آنلاین ( وبینار) برگزار می گردد.
امیدواریم برگزاری این دوره ها گامی هرچند کوچک در زمینه ارتقای دانش و مهارتهای علاقمندان بردارد.