parallax background

اینفوگرافیاینفوگرافی

ذهن انسان داده‌های تصویری را بهتر و سریع‌تر از نوشته و داده‌های متنی درک و ذخیره می‌کند، از اینرو اينفوگرافی که یکی از روش‌های ارائه‌ی اطلاعات به‌صورت تصویری است، کاربرد گسترده‌ای در بسیاری از زمینه‌ها اعم از ارائه مطلب، آموزش، فرهنگ‌سازی، تبلیغات و بازاریابی یافته است.
اينفوگرافیک (Infographic) خلاصه شده‌ ی Information Graphic است که ترجمه فارسی آن گرافیک اطلاعات یا ترجمه بهتر آن اطلاع‌ نگاشت می باشد. اهداف اصلی ایجاد اینفوگرافی عبارتند از:

  • نمايش سريع مطالب بصورت دقیق و قابل درک
  • منتشر کردن اطلاعات و انواع داده‌ها به صورت تصویری و جذاب
  • به خاطر سپاری آسان و ماندگاری حجم قابل توجهی از مطالب در ذهن مخاطبان

درحال حاضر اينفوگراف های زیادی را در اطراف خود مشاهده می كنيم؛ پستهای شبکه های اجتماعی، كتاب‌ها، اخبار، نقشه‌ها و ارائه مطالب علمی و ... همه به شکلی از اينفوگراف به عنوان يك ابزار کاربردی استفاده می كنند.
طراحان مداد پر رنگ معتقدند یک اینفو گرافی خوب می باید از انسجام در ساختار عناصر متنی و تصویری ، خلاصه بودن مطالب، جذابیت بصری و کارکرد خوب در ارائه مطالب برخوردار باشد.
تیم مداد پررنگ با یاری گرفتن از طراحان و ایده پردازان خلاق و نوآور در تلاش است تا خدمات طراحی و اجرای اینفوگرافی را با بالاترین کیفیت برای کارفرمایان گرامی انجام دهد.

اینفوگرافی

parallax background

اینفوگرافی

اینفوگرافیاینفوگرافی

ذهن انسان داده‌های تصویری را بهتر و سریع‌تر از نوشته و داده‌های متنی درک و ذخیره می‌کند، از اینرو اينفوگرافی که یکی از روش‌های ارائه‌ی اطلاعات به‌صورت تصویری است، کاربرد گسترده‌ای در بسیاری از زمینه‌ها اعم از ارائه مطلب، آموزش، فرهنگ‌سازی، تبلیغات و بازاریابی یافته است.
اينفوگرافیک (Infographic) خلاصه شده‌ ی Information Graphic است که ترجمه فارسی آن گرافیک اطلاعات یا ترجمه بهتر آن اطلاع‌ نگاشت می باشد. اهداف اصلی ایجاد اینفوگرافی عبارتند از:

  • نمايش سريع مطالب بصورت دقیق و قابل درک
  • منتشر کردن اطلاعات و انواع داده‌ها به صورت تصویری و جذاب
  • به خاطر سپاری آسان و ماندگاری حجم قابل توجهی از مطالب در ذهن مخاطبان

درحال حاضر اينفوگراف های زیادی را در اطراف خود مشاهده می كنيم؛ پستهای شبکه های اجتماعی، كتاب‌ها، اخبار، نقشه‌ها و ارائه مطالب علمی و ... همه به شکلی از اينفوگراف به عنوان يك ابزار کاربردی استفاده می كنند.
طراحان مداد پر رنگ معتقدند یک اینفو گرافی خوب می باید از انسجام در ساختار عناصر متنی و تصویری ، خلاصه بودن مطالب، جذابیت بصری و کارکرد خوب در ارائه مطالب برخوردار باشد.
تیم مداد پررنگ با یاری گرفتن از طراحان و ایده پردازان خلاق و نوآور در تلاش است تا خدمات طراحی و اجرای اینفوگرافی را با بالاترین کیفیت برای کارفرمایان گرامی انجام دهد.

مداد پررنگاینفوگرافی

ذهن انسان داده‌های تصویری را بهتر و سریع‌تر از نوشته و داده‌های متنی درک و ذخیره می‌کند، از اینرو اینفوگرافی که یکی از روش‌های ارائه‌ی اطلاعات به‌صورت تصویری است، کاربرد گسترده‌ای در بسیاری از زمینه‌ها اعم از ارائه مطلب، آموزش، فرهنگ‌سازی، تبلیغات و بازاریابی یافته است.
اینفوگرافیک (Infographic) خلاصه شده‌ ی Information Graphic است که ترجمه فارسی آن گرافیک اطلاعات یا ترجمه بهتر آن اطلاع‌ نگاشت می باشد. اهداف اصلی ایجاد اینفوگرافی عبارتند از:

  • نمایش سریع مطالب بصورت دقیق و قابل درک
  • منتشر کردن اطلاعات و انواع داده‌ها به صورت تصویری و جذاب
  • به خاطر سپاری آسان و ماندگاری حجم قابل توجهی از مطالب در ذهن مخاطبان

درحال حاضر اینفوگراف های زیادی را در اطراف خود مشاهده می کنیم؛ پستهای شبکه های اجتماعی، کتاب‌ها، اخبار، نقشه‌ها و ارائه مطالب علمی و … همه به شکلی از اینفوگراف به عنوان یک ابزار کاربردی استفاده می کنند.
طراحان مداد پر رنگ معتقدند یک اینفو گرافی خوب می باید از انسجام در ساختار عناصر متنی و تصویری ، خلاصه بودن مطالب، جذابیت بصری و کارکرد خوب در ارائه مطالب برخوردار باشد.
تیم مداد پررنگ با یاری گرفتن از طراحان و ایده پردازان خلاق و نوآور در تلاش است تا خدمات طراحی و اجرای اینفوگرافی را با بالاترین کیفیت برای کارفرمایان گرامی انجام دهد.