parallax background

مداد پررنگطراحی وبسایت

یك وب سایت علاوه برمعرفی دارنده سایت، امكان اطلاع رسانی بروز، بازاریابی و معرفی بین المللی را نیز فراهم می آورد که در ۲۴ ساعته روز در دسترس بازدیدکنندگان می باشد، از اینرو ظاهر زیبا، كاربردی و قابل درك برای وبسایت بسیارمهم است.

طراحی صفحات، سومین مرحله در ایجاد یك سایت و یكی از مهمترین فعالیتها مداد پررنگ است.سایتها رابه دوصورت می توان طراحی كرد:استاتیك، داینامیك.

سایتهای تبلیغاتی و سایتهایی كه محتویات صفحات آنها پس از طراحی اولیه در بازه های زمانی طولانی تغییرات خواهند داشت، معمولاً به صورت استاتیك طراحی می شوند.

سایتهایی كه محتویات آنها تغییرات زیادی خواهند داشت می باید به صورت داینامیك طراحی شوند.گالری عكس، سایتهای فروشگاهی، سایتهای خبری و....ماهیت داینامیك دارند.

پس قبل از اینكه بخواهید سفارش طراحی سایت بدهید باید درمورد ماهیت سایت خود به نتیجه برسید كه داینامیك است یا استاتیك.

برای این منظور سؤالات زیر را ازخود بپرسید.

  1. هدف شركت یا مؤسسه شما از داشتن سایت چیست؟
  2. مخاطبانی كه برای آنها سایت را طراحی می كنید چه كسانی هستند؟
  3. مایلید مخاطبین سایت پس ازدیدن سایت چه عكس العملی نشان دهند؟
  4. موفقیت سایت خود را درچه می دانید؟

پاسخ به این سؤالات مقدمه ای برای شروع طراحی سایت شماست.

تیم مداد پررنگ آمادگی دارد تا سایتهای فروشگاهی، تبلیغاتی ، نمایشگاهی ، وبلاگ، تالارهای گفتگو و ... را در کمترین زمان و مناسبترین هزینه برای شما ایجاد کند.

طراحی وبسایت

parallax background

طراحی وبسایت

طراحی وبسایتطراحی وبسایت

یك وب سایت علاوه برمعرفی دارنده سایت، امكان اطلاع رسانی بروز، بازاریابی و معرفی بین المللی را نیز فراهم می آورد که در ۲۴ ساعته روز در دسترس بازدیدکنندگان می باشد، از اینرو ظاهر زیبا، كاربردی و قابل درك برای وبسایت بسیارمهم است.

طراحی صفحات، سومین مرحله در ایجاد یك سایت و یكی از مهمترین فعالیتها مداد پررنگ است.سایتها رابه دوصورت می توان طراحی كرد:استاتیك، داینامیك.

سایتهای تبلیغاتی و سایتهایی كه محتویات صفحات آنها پس از طراحی اولیه در بازه های زمانی طولانی تغییرات خواهند داشت، معمولاً به صورت استاتیك طراحی می شوند.

سایتهایی كه محتویات آنها تغییرات زیادی خواهند داشت می باید به صورت داینامیك طراحی شوند.گالری عكس، سایتهای فروشگاهی، سایتهای خبری و....ماهیت داینامیك دارند.

پس قبل از اینكه بخواهید سفارش طراحی سایت بدهید باید درمورد ماهیت سایت خود به نتیجه برسید كه داینامیك است یا استاتیك.

برای این منظور سؤالات زیر را ازخود بپرسید.

  1. هدف شركت یا مؤسسه شما از داشتن سایت چیست؟
  2. مخاطبانی كه برای آنها سایت را طراحی می كنید چه كسانی هستند؟
  3. مایلید مخاطبین سایت پس ازدیدن سایت چه عكس العملی نشان دهند؟
  4. موفقیت سایت خود را درچه می دانید؟

پاسخ به این سؤالات مقدمه ای برای شروع طراحی سایت شماست.

تیم مداد پررنگ آمادگی دارد تا سایتهای فروشگاهی، تبلیغاتی ، نمایشگاهی ، وبلاگ، تالارهای گفتگو و ... را در کمترین زمان و مناسبترین هزینه برای شما ایجاد کند.