parallax background

مداد پررنگفرصت شغلی

تیم مداد پررنگ ؛ گروهی غیر متمرکز است که فقط هسته مدیریت مرکزی آن بصورت متمرکز؛ بر فعالیت های اساسی این گروه نظارت دارند و بخش های دیگر این تیم از زبده ترین کارشناسان حوزه های مختلف مستقر در نقاط مختلف ایران تشکیل شده است که کار اجرای پروژه ها را انجام می دهند این نوع فعالیت تجزبه ای خوشایند برای اعضای گروه ایجاد کرده است.

تیم مداد پررنگ در تلاش است تا این تجربه ی خوشایند همکاری را با نیروهای جدید به اشتراک بگذارد. صداقت، تعهد و تلاش مستمر برای رسیدن به اهداف در کنار دانش و تحصیلات ؛ عوامل کلیدی جذب استعدادها و نیروهای جدید در مداد پررنگ هستند.
اگر متعهد، مسئولیت پذیر و کیفیت گرا هستید و می خواهید تجربه ای متفاوت داشته باشید ، از شما استقبال خواهیم کرد.
لطفا برای ارسال درخواست همکاری فرم زیر را تکمیل نمایید . همکاران ما رزومه های ارسالی را بررسی می کنند و در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت.

  گروه شغلی*

  طراح وبطراح گرافیکسئو کارتولیدکننده محتواوردپرس کار

  فایل رزومه*

  فرصت شغلی

  parallax background

  فرصت شغلی

  مداد پررنگفرصت شغلی

  تیم مداد پررنگ ؛ گروهی غیر متمرکز است که فقط هسته مدیریت مرکزی آن بصورت متمرکز؛ بر فعالیت های اساسی این گروه نظارت دارند و بخش های دیگر این تیم از زبده ترین کارشناسان حوزه های مختلف مستقر در نقاط مختلف ایران تشکیل شده است که کار اجرای پروژه ها را انجام می دهند این نوع فعالیت تجزبه ای خوشایند برای اعضای گروه ایجاد کرده است.

  تیم مداد پررنگ در تلاش است تا این تجربه ی خوشایند همکاری را با نیروهای جدید به اشتراک بگذارد. صداقت، تعهد و تلاش مستمر برای رسیدن به اهداف در کنار دانش و تحصیلات ؛ عوامل کلیدی جذب استعدادها و نیروهای جدید در مداد پررنگ هستند.
  اگر متعهد، مسئولیت پذیر و کیفیت گرا هستید و می خواهید تجربه ای متفاوت داشته باشید ، از شما استقبال خواهیم کرد.

  لطفا برای ارسال درخواست همکاری فرم زیر را تکمیل نمایید . همکاران ما رزومه های ارسالی را بررسی می کنند و در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت.

   گروه شغلی*

   طراح وبطراح گرافیکسئو کارتولیدکننده محتواوردپرس کار

   فایل رزومه*