parallax background

مداد پررنگمدیریت و پشتیبانی سایت

حالا که که وب سایت خود را راه اندازی کرده اید، زمان آن رسیده است که آن را به روز نگه دارید تا زحمات که تا به اینجا متحمل شده اید به مرور از بین نرود. چه به روز رسانی های ساده و موردی و چه به روز رسانی های اصلی هفتگی و ماهانه، ما برای انواع خدمات پشتیبانی و همینطور مدیریت وب سایت در کنار شما هستیم تا وب سایت شما همیشه به روز نگه باقی بماند.

پی بردن به این نکته که برای به دست آوردن بیشترین بهره از وب سایت به انجام فعالیت هایی بصورت مستمر و مداوم نیاز است، اولین گام برای درک اهمیت مدیریت و پشتیبانی وب سایت است تا وب سایت جدید یا موجود شما بازده سرمایه گذاری مناسبی را برای شما ایجاد کند.

فرقی نمی‌کند که بخواهید هر هفته چند صفحه را با چند خط متن به‌روزرسانی کنید یا به توجه بیشتر روزانه نیاز دارید که می‌تواند شامل افزودن قابلیت‌هایی در ابعاد مختلف به صورت مداوم باشد. مدیریت و نگهداری وب سایت چیزی است که شما برای استفاده حداکثری از وب سایت خود به آن نیاز دارید. 

نگهداری وب‌سایت فقط بهینه‌سازی یا ایجاد قابلیت‌های جدید در وب‌سایت شما نیست. نگهداری از وب سایت شما در بسیاری از زمینه های دیگر مانند امنیت، سرعت، بروزرسانی های الزامی و ترفندهای درج محتوا را شامل می شود.

تیم مداد پررنگ ، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت و پشتیبانی وب‌سایت در اختیار شما قرار می دهد و طیف کاملی از خدماتی را که انتظار دارید، ارائه می‌کند. این خدمات را می توانید به صورت موردی، فصلی یا ماهانه و یا بصورت دائمی از تیم مداد پررنگ دریافت کنید.
تیم مداد پررنگ تمام توان خود را برای اینکه در آرامش در بهترین جایگاه قرار گیرید به کار خواهد گرفت.

مدیریت و پشتیبانی سایت

parallax background

مدیریت و پشتیبانی سایت

مداد پررنگمدیریت و پشتیبانی سایت

حالا که که وب سایت خود را راه اندازی کرده اید، زمان آن رسیده است که آن را به روز نگه دارید تا زحمات که تا به اینجا متحمل شده اید به مرور از بین نرود. چه به روز رسانی های ساده و موردی و چه به روز رسانی های اصلی هفتگی و ماهانه، ما برای انواع خدمات پشتیبانی و همینطور مدیریت وب سایت در کنار شما هستیم تا وب سایت شما همیشه به روز نگه باقی بماند.

پی بردن به این نکته که برای به دست آوردن بیشترین بهره از وب سایت به انجام فعالیت هایی بصورت مستمر و مداوم نیاز است، اولین گام برای درک اهمیت مدیریت و پشتیبانی وب سایت است تا وب سایت جدید یا موجود شما بازده سرمایه گذاری مناسبی را برای شما ایجاد کند.

فرقی نمی‌کند که بخواهید هر هفته چند صفحه را با چند خط متن به‌روزرسانی کنید یا به توجه بیشتر روزانه نیاز دارید که می‌تواند شامل افزودن قابلیت‌هایی در ابعاد مختلف به صورت مداوم باشد. مدیریت و نگهداری وب سایت چیزی است که شما برای استفاده حداکثری از وب سایت خود به آن نیاز دارید. 

نگهداری وب‌سایت فقط بهینه‌سازی یا ایجاد قابلیت‌های جدید در وب‌سایت شما نیست. نگهداری از وب سایت شما در بسیاری از زمینه های دیگر مانند امنیت، سرعت، بروزرسانی های الزامی و ترفندهای درج محتوا را شامل می شود.

تیم مداد پررنگ ، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت و پشتیبانی وب‌سایت در اختیار شما قرار می دهد و طیف کاملی از خدماتی را که انتظار دارید، ارائه می‌کند. این خدمات را می توانید به صورت موردی، فصلی یا ماهانه و یا بصورت دائمی از تیم مداد پررنگ دریافت کنید.
تیم مداد پررنگ تمام توان خود را برای اینکه در آرامش در بهترین جایگاه قرار گیرید به کار خواهد گرفت.